dmo_logo_topdk_version

 
 
 

column_divider

 

DMO Særnummer 2019 Ny dansk musikvidenskab – i et kort format
Dette særnummer indeholder bidrag fra dimittender fra de musikvidenskabelige uddannelser der alle har deltaget i en skriveworkshop afholdt af DMO i foråret 2019. Forfatterne har efterfølgende samarbejdet med DMO-redaktionen om udarbejdelsen af artiklerne. Formålet med særnummeret er at præsentere musikvidenskabelige undersøgelser i et kort artikelformat, med henblik på at give et indblik i nogle af de forskningsidéer, undersøgelsesresultater, og metodiske greb der florerer i specialer på musikuddannelserne, og som typisk ikke når ud til en bredere læserskare.

dmo_saernummer_2019_ill_120px Mads Walther-Hansen, Kristine Ringsager, Tore Tvarnø Lind
og Lea Wierød Borčak

Forord
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Anne Dueholm Jacobsen
At synge sorgen ud
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Ditte Askholm
Dannelse som argument for musikskoleundervisning
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Nina Agerskov
Fortællinger om det anderledes
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Bjarke Lindbøg Behr
Music Mind Games i folkeskolen
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Christoffer Hildebrandt
Ekstremmetal og affekt
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Signe Marie Svennum
Rhizomatisk musikalitet
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Martin Rahbek og Rasmus Krøyer
Skjulte budskaber i Arrival-soundtracket

Hent hele særnummeret om Ny dansk musikvidenskab som pdf


DMO vol. 9 2018-2019
Den nye udgave af DMO – vol. 9 (2018-2019) – åbner med en akademisk montage med titlen ”Solbrud. Stormlyd”.
Den er forfattet af musikantropologen Tore Tvarnø Lind (KU), som laver musikantropologisk feltarbejde i den danske black metal-scene. Montagen tager udgangspunkt i Tore Tvarnø Linds møde med det københavnske band Solbrud. Gennem forskellige materialer og fragmenter fra sit feltarbejde – og fra sprækkerne mellem disse fragmenter – søger han at forstå stormlyden i Solbruds musik.

dmo_vol_09_01_ill_120px Tore Tvarnø Lind
Solbrud.Stormlyd
 

I artiklen ’Parallel og Stedfortræder’ præsenterer Svend Hvidtfelt Nielsen (KU) en dybdegående gennemgang og diskussion af danske fremstillinger af funktionsteori. Litteraturgennemgangens sigte er at afsøge forskellige forfatteres fremstilling af distinktionen mellem stedfortrædere og paralleller, og Hvidtfelt Nielsen peger på en række misopfattelser, der igennem årerne har præget gymnasie- og universitetsundervisningen i funktionsteori.

dmo_vol_09_02_ill_120px Svend Hvidtfelt Nielsen
Parallel og Stedfortræder
 

I artiklen ”Music Censorship and Brazilian Popular Music (MPB) throughout Brazil’s Civil-Military Dictatorship (1964-1985)” undersøger Thais Lima Nicodemo (Universidade Estadual de Campina, Brasilien), hvordan og hvorfor populære sange blev underlagt censur under det militærdiktatur, som styrede Brasilien fra 1964 til 1985. Gennem analyser af sange skrevet af populære artister såvel som af censurrapporter viser Nicodemo, hvordan sangenes metaforiske sprog fungerede som symbolske modstandsrum – men også at censuren af disse sange på kompleks vis var sammenfiltret med musikindustriens interesser.

dmo_vol_09_03_ill_120px Thais Nicodemo
Music Censorship and Brazilian Popular Music (MPB) throughout Brazil’s Civil-Military Dictatorship (1964-1985)
 

 

dmo_vol_09_03_ill_120px

Mads Krogh
Music-Genre Abstraction, Dissemination and Trajectories

see abstract

 

DMO Særnummer 2018 om musikkens institutioner
Intentionen med dette særnummer af DMO er at præsentere ‘musikinstitutioner’ i al deres bredde. Institutioner leverer fysiske og sociale rammer for musikudøvelse, musikopdragelse og musikproduktion og former vores opfattelser af musik og musikliv, genre, køn, lokalmiljø, musikproduktion, kreativitet og os selv. Der er skrevet meget om musik i Danmark og dansk musik men mindre om de institutioner, som musikken eksisterer indenfor, udføres under og opleves gennem. Vi har med særnummeret ønsket at sætte fokus på musikinstitutioner i vid forstand og på hvorledes forskellige institutionelle rammer fungerer og påvirker musikliv.
Artiklerne behandler så forskellige institutioner som Danmarks Radio, folkemusikkens huse, musikskolerne i Grønland, den danske musikbranche og dens delinstitutioner, opera i Danmark, kirkemusikskolerne, Musikhistorisk Museum og ’sangbogen’ belyst som institution.

Gæsteredaktører på Særnummeret er Charlotte Rørdam Larsen og Anja Mølle Lindelof

dmo_saernummer_2018_ill_120px Anja Mølle Lindelof og Charlotte Rørdam Larsen
De usynlige institutioner – fraværet af nutidige musikinstitutioner i dansk musikvidenskab
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Morten Michelsen
I med- og modspil: Danmarks -Radio, dansk musikliv og jazzens institutionalisering

 

 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Henrik Marstal
Gamle rammer, nye måder? En undersøgelse af sangbogens institutionelle status i Danmark i det tidlige 21. århundrede
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Ole Brinth
Folkekirkens kirkemusikskoler
Om musik i kirken, om kirkemusik og om at uddanne -kirkemusikere
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lars Ole Bonde
’Institutionen opera’ i Danmark – 50 års udviklingshistorie
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lisbet Torp, Ulla Hahn Ranmar og Marie Martens
Musikmuseet – Musikhistorisk -Museum & Carl Claudius’ Samling
En udviklingshistorie
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Rasmus Rex Pedersen
Musikbranchen i Danmark
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Andreas Otte
Musikskolerne i Grønland – i -spændet mellem formel og uformel læring
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lene Halskov Hansen
Forflytning af folkemusik fra “gulv til gulv”
En dansk folkemusikbevægelse i 1970-80’erne

Hent hele særnummeret om musikkens institutioner som pdf


Velkommen til DMO Vol. 8, 2016-2017
Denne udgave af DMO er det ordinære nummer for 2016-2017 slået sammen i et.
Det udmærker sig ved at inkludere forskellige akademiske genrer og bidrag fra den levende og aktuelle musikforskning.

dmo_saernummer_2016_ill_120px Redaktionelt
 
dmo_saernummer_2016_ill_120px Mikkel Vad
Jazzhus Montmartre
Historieskrivning og kulturel erindring

se abstract

 
dmo_saernummer_2016_ill_120px Rikke Platz Cortsen
Aesthetics of Black Metal in Nordic Comics
 
dmo_saernummer_2016_ill_120px Søren Møller Sørensen
Interview with Syrian Composer Nouri Iskander
 
dmo_08_05 Tine Bacher
“Og tro mig – dette vil folk takke dig for.”
Cubanske rapperes bidrag til social forandring
 
dmo_saernummer_2016_ill_120px Stiftelsen Fargespill, Anna Egholm Pedersen og Frøydis Moberg
Response to Thomas Solomon’s ­article “The Play of Colors: Staging Multiculturalism in Norway”

Hent hele vol. 8 som pdf


DMO – særnummer “Word and Music Studies – New Paths, New Methods”

Dette særnummer af DMO er resultatet af en konference afholdt af det internationale Word and Music Association Forum (WMAF) på Aarhus Universitet i 2014. WMAF er en datterorganisation til Word and Music Association, som afholder konferencer hvert andet år, primært for yngre forskere, der forsker i forholdet mellem ord og musik. Temaet for konferencen var metodologi i studiet af ord og musik, og denne konferenceudgivelse præsenterer ni artikler baseret på oplæg afholdt på konferencen. Hver artikel fremlægger og diskuterer en ny og original metodisk tilgang til emner så forskellige som teknologi, performativitet, stilhed, litterær musikoplevelse, rumlig lydoplevelse mm. Udgivelsen demonstrerer derfor den diversitet og alsidighed som præger feltet og ansporer til en metarefleksion over, hvad det er vi gør, når vi studerer forholdet mellem ord og musik.

Gæsteredaktører på særnummeret er
Lea Wierød, Ane Martine Lønneker, Fedja Borčak og Christian Verdoner Larsen

dmo_saernummer_2016_ill_120px Preface
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Lawrence M. Zbikowski
Reflections on Word and Music
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Sybille Krämer
Script and Sound: Refl ections on the Creative Function of Visualization and Spatialization for Time-Bound Processes like Speech and Music
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Heidi Hart
Translating Bodies: A Spatial Approach to Words and Music
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Anette Vandsø
Technology, Sound, and Subject: A Cross-Disciplinary Investigation
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Birgitte Stougaard Pedersen
The General Pause and the Enjambment: Silence as Qualitative Modes of Music and Poetry
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px François Staring
Audiences in Literature: On Understanding Musical Imaginations
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Axel Englund
Of Great Pitch and Moment: Some Refl ections on Operatic Performance, Interpretation, and Hermeneutics
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Beate Schirrmacher
Musical Performance and Textual Performativity in Elfriede Jelinek’s The Piano Teacher
 
dmo_saernummer_2015_00_ill_120px Molly McDolan
Stille in the Lutheran Baroque: A Musical-Textual Analysis Using Quantitative Methodology

Hent hele særnummeret som pdf