dmo_logo_topdk_version

 
 
 

column_divider

 

DMO Special Issue 2022 – European Music Analysis and the Politics of Identity
In the wake of Philip Ewell’s article on “Music Theory and the White Racial Frame,” which focused on US music studies, this special issue examines the politics of identity in European musicology. Given that the methods and canonic repertoire of “music theory’s white racial frame” are mostly European, the intention behind the special issue is to bring forth scholarship that addresses some particularly European formations of musicology that complements and extends the US research on racism, whiteness, and their intersection with categories of gender, sex, ethnicity, and class in music theory. In this special issue, authors examine local, regional—and personal—histories and politics of European music analysis in case studies of Schenkerian and (neo-)Riemannian analysis, specific national formations of music theory, pedagogy, and whiteness, as well as reflections on what Ewell’s critique of music theory might mean in a European context.
Guest editors are Thomas Husted Kirkegaard and Mikkel Vad.

dmo_saernummer_2019_ill_120px Thomas Husted Kirkegaard and Mikkel Vad
Introduction: European Music Analysis and the Politics of Identity
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px – peer reviewed –
Thomas Husted Kirkegaard
Schenker (not) in Scandinavia
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px – peer reviewed –
Bjørnar Utne-Reitan
Norse Modes
On Geirr Tveitt’s Theory of Tonality
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px – peer reviewed –
Svend Hvidtfelt Nielsen
Funktionsteorien som masternarrativ
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px – colloquy –
Christopher Tarrant
Music, Theory, and Education in the Wake of Schenkergate: A UK Perspective
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px – colloquy –
Kate Maxwell and Sabina Fosse Hansen
Decolonizing Music History in Scandinavia
Reflections from the Chalkface
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px – colloquy –
Kjell Andreas Oddekalv
On Being a White Norwegian Analysing Rap

Hent hele særnummeret om European Music Analysis and the Politics of Identity som pdf


DMO Særnummer 2021 Musikkens fællesskaber
Intentionen med dette særnummer af DMO er at præsentere forskellige teoretiske og empiriske undersøgelser af musik og fællesskab. Således giver særnummeret en række svar på, hvordan musik kan fremme fællesskaber, hvordan fællesskaber kan opstå omkring musikken og hvilke sammenhænge, der kan identificeres mellem musik og fællesskab. Særnummeret er initieret af et netværk af videns- og musikinstitutioner i Roskilde og omegn, som udspringer af Roskilde Kommunes musikbystrategi. Netværket består af Roskilde Festival, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet, Rockmuseet Ragnarock, Museet for Samtidskunst, Rytmisk Musikkonservatorium og Musikbiblioteket i Roskilde. I artiklerne undersøges musikkens fællesskaber fra både pædagogiske, sociologiske, antropologiske, psykologiske og musikologiske vinkler og forskelligartede tematikker behandles såsom fællessang under COVID-19 pandemien, musikterapi med demensramte, musikalsk improvisation i børnehaver, kreative ungefællesskaber i klubber, diaspora fællesskaber i Sverige, kollaborativ kreativitet i jazzbands, kvindefællesskaber i musikbranchen og meget mere. Gæsteredaktøren på særnummeret er Mikkel Snorre Wilms Boysen.

dmo_saernummer_2019_ill_120px Mikkel Snorre Wilms Boysen
Editorial introduction
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Lars Brinck
Collective Creative Matters
Jazz band participation as learning
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Dan Hvidtfeldt, Lene Tanggaard
Identity in creative communities
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Henrik Marstal
Alene sammen, sammen alene
Medialiseret morgensang i coronakrisens første tid
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Hugo Jensen, Lars Ole Bonde
Hjerterum og plads til hvem du er
Gruppemusikterapi for yngre mennesker med demens
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Maria Westvall
Participatory Music-making in Diasporic Contexts
Bridging the Past, Present, and Future in Cultural Production
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Mikkel Snorre Wilms Boysen
The Rise of The RIA Collective
A case study of after-school clubs’ attempts to foster creative and inclusive music communities among young people
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Frederik Kjær Zeuthen
Musical microimprovisation
Investigating pedagogues’ spontaneous use of music in everyday situations as a driving force of community building in kindergarten
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Thomas Thorsen
Når musikalske fællesskaber sætter spor i den pædagogiske hverdag i dagtilbud
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Anya Mathilde Poulsen
Kønsdiversitet og fællesskaber for handling
Et aktuelt billede af debatten om og arbejdet for en mere lige kønsrepræsentation i dansk musik med HUN SOLO som case

Hent hele særnummeret om Musikkens fællesskaber som pdf


DMO vol. 10 2020-2021
1. august 2019 fik Danmark en ny musikprofessor med ansættelsen af Morten Michelsen som professor på Musikvidenskab - Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Denne artikel er en revideret version af hans tiltrædelsesforelæsning der blev afholdt d. 24. september 2019. Artiklen er den første af de løbende udgivelser i DMO vol. 10.
I artiklen ‘Beatopera og beatballet: Rockmusikken og Det Kongelige Teater i årene omkring 1970’ redegør Palle Schantz Lauridsen (KU) for en række musikbegivenheder, der involverer grupperne Ache og The Who. Redegørelsen for begivenhederne, der også involverer studier af anmeldelser og interviews med bandmedlemmer, danner rammen for en bredere diskussion af mødet mellem ungdomskulturen og den borgerlige ‘legitime kultur’, som den kommer til udtryk i mødet mellem rockmusikken og den klassiske musik.

dmo_vol_10_01_ill_120 Morten Michelsen
Det høje, det lave og alt det ind imellem.
Nogle musikkulturelle forandringer i det 20. århundrede
 
dmo_vol_10_02_ill_120 Palle Schantz Lauridsen
Beatopera og beatballet:
Rockmusikken og Det Kongelige Teater i årene omkring 1970
 
dmo_vol_10_02_ill_120

Kim Boeskov
Kan musik skabe en bedre verden?
En diskussion af musik som redskab for en social forandring

se abstract

 

DMO vol. 9 2018-2019
Denne udgave af DMO, vol. 9, består af fem artikler udgivet løbende i 2018 og 2019.
Volume 9 indeholder bidrag fra Tore Tvarnø Lind (KU), Svend Hvidtfelt Nielsen (KU),
Thais Lima Nicodemo (Universidade Estadual de Campina, Brasilien), Mads Krogh (AU)
og Astrid Maaløe (KA-studerende, KU).

dmo_vol_09_00_ill_120px Forord
 
dmo_vol_09_01_ill_120px Tore Tvarnø Lind
Solbrud.Stormlyd
 
dmo_vol_09_02_ill_120px Svend Hvidtfelt Nielsen
Parallel og Stedfortræder
 
dmo_vol_09_03_ill_120px Thais Nicodemo
Music Censorship and Brazilian Popular Music (MPB) throughout Brazil’s Civil-Military Dictatorship (1964-1985)
 
dmo_vol_09_03_ill_120px

Mads Krogh
Music-Genre Abstraction, Dissemination and Trajectories

see abstract

 
dmo_vol_09_05_ill_120px

Astrid Maaløe
Uden ord: Om æstetiske oplevelser som vej ud af fordomme

 

Hent hele vol. 9 som pdf


DMO Særnummer 2019 Ny dansk musikvidenskab – i et kort format
Dette særnummer indeholder bidrag fra dimittender fra de musikvidenskabelige uddannelser der alle har deltaget i en skriveworkshop afholdt af DMO i foråret 2019. Forfatterne har efterfølgende samarbejdet med DMO-redaktionen om udarbejdelsen af artiklerne. Formålet med særnummeret er at præsentere musikvidenskabelige undersøgelser i et kort artikelformat, med henblik på at give et indblik i nogle af de forskningsidéer, undersøgelsesresultater, og metodiske greb der florerer i specialer på musikuddannelserne, og som typisk ikke når ud til en bredere læserskare.

dmo_saernummer_2019_ill_120px Mads Walther-Hansen, Kristine Ringsager, Tore Tvarnø Lind
og Lea Wierød Borčak

Forord
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Anne Dueholm Jacobsen
At synge sorgen ud
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Ditte Askholm
Dannelse som argument for musikskoleundervisning
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Nina Agerskov
Fortællinger om det anderledes
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Bjarke Lindbøg Behr
Music Mind Games i folkeskolen
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Christoffer Hildebrandt
Ekstremmetal og affekt
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Signe Marie Svennum
Rhizomatisk musikalitet
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Martin Rahbek og Rasmus Krøyer
Skjulte budskaber i Arrival-soundtracket

Hent hele særnummeret om Ny dansk musikvidenskab som pdf


DMO Særnummer 2018 om musikkens institutioner
Intentionen med dette særnummer af DMO er at præsentere ‘musikinstitutioner’ i al deres bredde. Institutioner leverer fysiske og sociale rammer for musikudøvelse, musikopdragelse og musikproduktion og former vores opfattelser af musik og musikliv, genre, køn, lokalmiljø, musikproduktion, kreativitet og os selv. Der er skrevet meget om musik i Danmark og dansk musik men mindre om de institutioner, som musikken eksisterer indenfor, udføres under og opleves gennem. Vi har med særnummeret ønsket at sætte fokus på musikinstitutioner i vid forstand og på hvorledes forskellige institutionelle rammer fungerer og påvirker musikliv.
Artiklerne behandler så forskellige institutioner som Danmarks Radio, folkemusikkens huse, musikskolerne i Grønland, den danske musikbranche og dens delinstitutioner, opera i Danmark, kirkemusikskolerne, Musikhistorisk Museum og ’sangbogen’ belyst som institution.

Gæsteredaktører på Særnummeret er Charlotte Rørdam Larsen og Anja Mølle Lindelof

dmo_saernummer_2018_ill_120px Anja Mølle Lindelof og Charlotte Rørdam Larsen
De usynlige institutioner – fraværet af nutidige musikinstitutioner i dansk musikvidenskab
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Morten Michelsen
I med- og modspil: Danmarks -Radio, dansk musikliv og jazzens institutionalisering

 

 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Henrik Marstal
Gamle rammer, nye måder? En undersøgelse af sangbogens institutionelle status i Danmark i det tidlige 21. århundrede
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Ole Brinth
Folkekirkens kirkemusikskoler
Om musik i kirken, om kirkemusik og om at uddanne -kirkemusikere
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lars Ole Bonde
’Institutionen opera’ i Danmark – 50 års udviklingshistorie
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lisbet Torp, Ulla Hahn Ranmar og Marie Martens
Musikmuseet – Musikhistorisk -Museum & Carl Claudius’ Samling
En udviklingshistorie
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Rasmus Rex Pedersen
Musikbranchen i Danmark
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Andreas Otte
Musikskolerne i Grønland – i -spændet mellem formel og uformel læring
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lene Halskov Hansen
Forflytning af folkemusik fra “gulv til gulv”
En dansk folkemusikbevægelse i 1970-80’erne

Hent hele særnummeret om musikkens institutioner som pdf