dmo_logo_topdk_version

 
 
 

column_divider

 

CALL FOR PAPERS

European Music Analysis and the Politics of Identity – Særnummer af Dansk Musikforskning Online

In the wake of the North American scholar Philip Ewell’s critique of music theory’s white racial frame, questions of race, gender, class, and more have been amplified and gained new momentum in the areas of music theory and music analysis. But how, to what extent, and under what circumstances are such debates on the identity politics of music theory pertinent in Europe? Time is ripe for a fruitful scholarly discussion of these issues in music analysis, music theory, and related fields of music studies within a European context!


DMO vol. 10 2020-2021
1. august 2019 fik Danmark en ny musikprofessor med ansættelsen af Morten Michelsen som professor på Musikvidenskab - Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Denne artikel er en revideret version af hans tiltrædelsesforelæsning der blev afholdt d. 24. september 2019. Artiklen er den første af de løbende udgivelser i DMO vol. 10.
I artiklen ‘Beatopera og beatballet: Rockmusikken og Det Kongelige Teater i årene omkring 1970’ redegør Palle Schantz Lauridsen (KU) for en række musikbegivenheder, der involverer grupperne Ache og The Who. Redegørelsen for begivenhederne, der også involverer studier af anmeldelser og interviews med bandmedlemmer, danner rammen for en bredere diskussion af mødet mellem ungdomskulturen og den borgerlige ‘legitime kultur’, som den kommer til udtryk i mødet mellem rockmusikken og den klassiske musik.

dmo_vol_10_01_ill_120 Morten Michelsen
Det høje, det lave og alt det ind imellem.
Nogle musikkulturelle forandringer i det 20. århundrede
 
dmo_vol_10_02_ill_120 Palle Schantz Lauridsen
Beatopera og beatballet:
Rockmusikken og Det Kongelige Teater i årene omkring 1970
 
dmo_vol_10_02_ill_120

Kim Boeskov
Kan musik skabe en bedre verden?
En diskussion af musik som redskab for en social forandring

se abstract

 

DMO vol. 9 2018-2019
Denne udgave af DMO, vol. 9, består af fem artikler udgivet løbende i 2018 og 2019.
Volume 9 indeholder bidrag fra Tore Tvarnø Lind (KU), Svend Hvidtfelt Nielsen (KU),
Thais Lima Nicodemo (Universidade Estadual de Campina, Brasilien), Mads Krogh (AU)
og Astrid Maaløe (KA-studerende, KU).

dmo_vol_09_00_ill_120px Forord
 
dmo_vol_09_01_ill_120px Tore Tvarnø Lind
Solbrud.Stormlyd
 
dmo_vol_09_02_ill_120px Svend Hvidtfelt Nielsen
Parallel og Stedfortræder
 
dmo_vol_09_03_ill_120px Thais Nicodemo
Music Censorship and Brazilian Popular Music (MPB) throughout Brazil’s Civil-Military Dictatorship (1964-1985)
 
dmo_vol_09_03_ill_120px

Mads Krogh
Music-Genre Abstraction, Dissemination and Trajectories

see abstract

 
dmo_vol_09_05_ill_120px

Astrid Maaløe
Uden ord: Om æstetiske oplevelser som vej ud af fordomme

 

Hent hele vol. 9 som pdf


DMO Særnummer 2019 Ny dansk musikvidenskab – i et kort format
Dette særnummer indeholder bidrag fra dimittender fra de musikvidenskabelige uddannelser der alle har deltaget i en skriveworkshop afholdt af DMO i foråret 2019. Forfatterne har efterfølgende samarbejdet med DMO-redaktionen om udarbejdelsen af artiklerne. Formålet med særnummeret er at præsentere musikvidenskabelige undersøgelser i et kort artikelformat, med henblik på at give et indblik i nogle af de forskningsidéer, undersøgelsesresultater, og metodiske greb der florerer i specialer på musikuddannelserne, og som typisk ikke når ud til en bredere læserskare.

dmo_saernummer_2019_ill_120px Mads Walther-Hansen, Kristine Ringsager, Tore Tvarnø Lind
og Lea Wierød Borčak

Forord
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Anne Dueholm Jacobsen
At synge sorgen ud
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Ditte Askholm
Dannelse som argument for musikskoleundervisning
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Nina Agerskov
Fortællinger om det anderledes
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Bjarke Lindbøg Behr
Music Mind Games i folkeskolen
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Christoffer Hildebrandt
Ekstremmetal og affekt
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Signe Marie Svennum
Rhizomatisk musikalitet
 
dmo_saernummer_2019_ill_120px Martin Rahbek og Rasmus Krøyer
Skjulte budskaber i Arrival-soundtracket

Hent hele særnummeret om Ny dansk musikvidenskab som pdf


DMO Særnummer 2018 om musikkens institutioner
Intentionen med dette særnummer af DMO er at præsentere ‘musikinstitutioner’ i al deres bredde. Institutioner leverer fysiske og sociale rammer for musikudøvelse, musikopdragelse og musikproduktion og former vores opfattelser af musik og musikliv, genre, køn, lokalmiljø, musikproduktion, kreativitet og os selv. Der er skrevet meget om musik i Danmark og dansk musik men mindre om de institutioner, som musikken eksisterer indenfor, udføres under og opleves gennem. Vi har med særnummeret ønsket at sætte fokus på musikinstitutioner i vid forstand og på hvorledes forskellige institutionelle rammer fungerer og påvirker musikliv.
Artiklerne behandler så forskellige institutioner som Danmarks Radio, folkemusikkens huse, musikskolerne i Grønland, den danske musikbranche og dens delinstitutioner, opera i Danmark, kirkemusikskolerne, Musikhistorisk Museum og ’sangbogen’ belyst som institution.

Gæsteredaktører på Særnummeret er Charlotte Rørdam Larsen og Anja Mølle Lindelof

dmo_saernummer_2018_ill_120px Anja Mølle Lindelof og Charlotte Rørdam Larsen
De usynlige institutioner – fraværet af nutidige musikinstitutioner i dansk musikvidenskab
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Morten Michelsen
I med- og modspil: Danmarks -Radio, dansk musikliv og jazzens institutionalisering

 

 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Henrik Marstal
Gamle rammer, nye måder? En undersøgelse af sangbogens institutionelle status i Danmark i det tidlige 21. århundrede
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Ole Brinth
Folkekirkens kirkemusikskoler
Om musik i kirken, om kirkemusik og om at uddanne -kirkemusikere
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lars Ole Bonde
’Institutionen opera’ i Danmark – 50 års udviklingshistorie
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lisbet Torp, Ulla Hahn Ranmar og Marie Martens
Musikmuseet – Musikhistorisk -Museum & Carl Claudius’ Samling
En udviklingshistorie
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Rasmus Rex Pedersen
Musikbranchen i Danmark
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Andreas Otte
Musikskolerne i Grønland – i -spændet mellem formel og uformel læring
 
dmo_saernummer_2018_ill_120px Lene Halskov Hansen
Forflytning af folkemusik fra “gulv til gulv”
En dansk folkemusikbevægelse i 1970-80’erne

Hent hele særnummeret om musikkens institutioner som pdf